سرویس حقوقی ، تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ - ۵:۳۳

حقوق به زبان ساده / آموزشهای حقوقی

چگونه يک دادخواست حقوقي تنظيم کنيم؟

به گزارش سایت حقوقی قانونی ایران، رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) است. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي که چند شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم ميشود
 بسياري از شهروندان که قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که براي مطرح کردن اين دعاوي بايد چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاهها ميشود.
دادخواست را ميتوان از محل فروش اوراق قضايي واقع در همه دادگستريها و مجتمع هاي قضايي در سراسرکشور تهيه کرد. هر چند دادخواستها بر اساس نوع مطالب مندرج در آن (بر اساس نوع خواسته( تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نکات مشترکي هستند. قبل از اينکه به نحوه تنظيم و ارکان دادخواست بپردازيم به اقسام دعوا و شرايط تحقق دعوا ميپردازيم.

 

اقسام دعوا
 دعاوي را از جهات مختلف طبقه بندي کرده اندکه تقسيم دعاوي به دعواي حقوقي و دعواي کيفري مهمترين تقسيم بندي است.

 

 دعواي حقوقي از اختلاف در روابط حقوقي، مدني و تجاري ناشي ميشود. اين اصطلاح در مقابل دعواي جزايي ياکيفري استعمال ميشود.

 

دعواي کيفري عبارت از دعوايي است که موضوع آن رسيدگي به جرمي از جرايم است؛ جرايمي که وقوع آن و اقامه دعوا يا شکايت عليه آن از سوي شاکي عمومي يا خصوصي منجر به صدورکيفر يا مجازات معين براي آن ميشود.
يک دعواي حقوقي ياکيفري به انواع ديگري نيز تقسيم ميشود. در واقع دعواي حقوقي يا کيفري به دعواهاي مالي و غيرمالي، خانوادگي و غيرخانوادگي، دعواي عيني و ديني نيز تقسيم ميشود.
شرايط تحقق دعوا
شرايط تحقق دعوا به زبان ساده تر به اين معنا است که دعوا چه ويژگيهايي بايد داشته باشد که بتوان آن را در محکمه مطرح کرد. وجود حق و تجاوز و تعدي يا انکار نسبت به حق مزبور از شرايط اصلي تحقق شکايت است. به اين معنا که بايد حقي وجود داشته باشد که اين حق پايمال شده باشد.

 

در اين صورت دو طيف شکل ميگيردکه يکي ذينفع و خواهان و ديگري خوانده يا خواندگان هستند؛ يعني کسي که حق او پايمال شده است و فرد يا افرادي که حق را پايمال کرده اند.

 

شرط ديگر اين است که مورد دعوا يا شکايت و در واقع محتواي شکايت معين و مشخص باشد و قابليت اقامه دعوا را داشته باشد. به عبارت ديگر بايد موضوعي باشدکه قانونا و ذاتا قابل شکايت باشد. پس از احراز اين شرايط در يک دعوا، نوبت به تنظيم و تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني از سوي اقامه‌کننده دعوي يا نماينده قانوني (وکيل( او ميرسد.

 

دادخواست چيست؟

 

حال بايد بدانيم دادخواست و محتواي آن چيست؟ دادخواست بايد حاوي نکات زير باشد: نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامکان شغل خواهان يا شاکي و در صورتي که دادخواست توسط وکيل تقديم شود، مشخصات وکيل نيز بايد درج شود. نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده، تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن که تعيين بها ممکن نبوده يا خواسته مالي نباشد. تعهدات يا جهاتي که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه ميداند؛ به طوري که مقصود واضح و روشن باشد، نيز بايد در دادخواست قيد شود.

 

در واقع دادخواست بايد حاوي دلايل و شرح مواردي باشد که به موجب آن شاکي خود را مستحق شکايت و مطالبه حق و حقوق خود ميداند. در دادخواست بايد ادله و وسايلي که خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از جمله اسناد، نوشته ها و شهود ذکر شود. بديهي است که امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او نيز الزم است. به موجب قانون، در صورتي که هريک از اصحاب دعوي عنوان قيم، متولي، وصي، مديريت شرکت و امثال آن را داشته باشد، بايد تصريح شود. همچنين اقامتگاه خواهان و خوانده بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر، روستا، خيابان، پلاک، طبقه و... همچنين اگر خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، اقامتگاه شخص حقوقي قيد شود.

 

تفاوت دادخواست با درخواست

 

اگر شما به هر دليلي مجبور به تقديم دادخواست به دادگاه شديد، بايد اين را نيز بدانيدکه در مقابل دادخواست مفهومي به نام درخواست نيز وجوددارد که متفاوت از دادخواست است. درخواست در خصوص امور غيرترافعي است اما دادخواست براي دعاوي ترافعي است يعني دادخواست براي حل و رفع يک مرافعه است اما درخواست اينگونه نيست

 

. دادخواست الزاما بايد در فرم مخصوص چاپي نوشته شود اما درباره درخواست چنين نيست. درخواست در واقع خواسته اي از دادگاه است که بسياري از مراحل و شرايط دادخواست را ندارد و نيازي به نوشتن آن بر روي فرمهاي مخصوص چاپي دادگاه ها نيست. هر دادخواستي نوعي درخواست هم هست اما عکس آن صادق نيست. به طورکلي درخواست هايي که به مراجع قضايي تقديم ميشود، برخي بايد حتما در برگ هاي چاپي مخصوص باشد و بعضي ديگر الزم نيست در فرم مخصوص چاپي بوده باشد. دسته دوم را به اصطلاح درخواست گويند.

 

درخواستهايي که به تقديم دادخواست نياز ندارد، عبارت از درخواست تامين دليل، درخواست تامين خواسته، درخواست صدور گواهي انحصار وراثت، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحرير ترکه و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش است. همچنين در اين زمينه ميتوان به درخواست صدور گواهي صلح و سازش يا صدور گواهي گزارش اصلاحي، درخواست تاخير اجراي حکم، درخواست صدور حکم به بطلان راي داور، درخواست هزينه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعيين قيم و درخواست تقسيم ترکه يا ارث اشاره کرد. ماهيت اين درخواستها اصوال شکايتي يا دعوايي نيست.
روزنامه حمايت 13/02/1395
انتهای پیام/*
نظر شما

نام:
ایمیل:
وب سایت:
نظر*:
 


مطالب ویژه
نقش رسانه‌ها در بیانیه گام دوم انقلاب

نقش رسانه‌ها در بیانیه گام دوم انقلاب

رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب که با افقی 40 ساله همانند وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) سندی زررین برای عموم مردم و مسئولین با بیان نقاط ضعف و قوت جامعه اسلامی به یادگار گذاشت، وظیفه رسانه در انعکاس این مهم و بصیرت افزایی جامعه را دوچندان نمود.
ورود جدی قوه قضاییه به موضوع دختر آبی از تکرار آن جلوگیری می‌کند

ورود جدی قوه قضاییه به موضوع دختر آبی از تکرار آن جلوگیری می‌کند

حقوقدان و مدرس دانشگاه های استان گفت: ورود جدی قوه قضائیه و برخورد با منتشرکنندگان اکاذیب، قطعا دچار مشکلات اینچنینی نخواهیم بود که موضوعات ساده و جزئی،(مثلا: دختر آبی) بین المللی و ترند رسانه‌های جهان شود.
نحوه احضار شهود به دادگاه

نحوه احضار شهود به دادگاه

هرچند برخی سودجویان از راه شهادت دروغ امرار معاش می کنند، «شاهد در پرونده های دادگاه ها نقش بسیار تأثیرگذاری دارد که در قانون هم به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.
آثار

آثار "قانون جدید چک" در فضای کسب و کار و معاملات

یکی از دغدغه‌های سالیان اخیر فعالان اقتصادی مسئله چک برگشتی بوده است. بر طبق آمار بانک مرکزی از هر ۱۰۰ چک صادره حدود ۱۶ فقره برگشت می‌خورد. این موضوع فضای کسب و کار را با چالش بی اعتمادی مبادلات با چک مواجه کرده که نتیجه آن محدود شدن میزان مبادلات اقتصادی بوده است.
 تمرد نسبت به ماموران دولتی چه مجازاتی دارد؟!

تمرد نسبت به ماموران دولتی چه مجازاتی دارد؟!

تمرّد به هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجرّی نسبت به مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید اصطلاحاٌ تمرّد می گویند، تمرد در لغت به معنی سرپیچی کردن، گردن کشی کردن و نافرمانی کردن است.
مطالب پربازدید
تبلیغات
سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید...
در تلگرام ما را دنبال کنید...